CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

  • Sản phẩm được xác thực là sản phẩm của Steeler Shoes (kèm phiếu bảo hành ).
  • Sản phẩm sẽ được Spa & bảo dưỡng ( Miễn phí ).
  • Điều kiện được bảo hành : lỗi keo, bung keo, nổ da.
  • Steeler Shoes từ chối nhận bảo hành các trường hợp như : trầy da, mòn đế, nóng chảy, thú vật cắn….
  • Sản phẩm được Steeler Shoes hỗ trợ bảo hành trong thời gian quy định.


Product successfully added to the product comparison!